นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 146079
Page Views 223509
 
ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกก่องได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  2540 มีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรวม 17 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 6,229 คน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.โนนโหนน ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ขามป้อม อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.สำโรง ต.บอน อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี

การเดินทาง

- ถนน ร.พ.ช. สายสำโรง-บ้านโนนใหญ่ ผ่านในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 4 หมู่บ้าน
- ถนนกรมโยธาธิการสายบ้านหนองคูบ้านโคกก่อง