นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 04/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 133872
Page Views 201347
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ( (04 ก.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ( (11 มิ.ย. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 ( (02 พ.ค. 61 | อ่าน 23 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 ( (18 เม.ย. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกุมภาพันธ์ 2561 ( (08 มี.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายภายในหมู่บ้านแกนาคำ หมู่ 2 - หมู่ 3 ( (16 ก.พ. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 ( (12 ก.พ. 61 | อ่าน 60 ครั้ง))
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (06 ก.พ. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 59 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านแกนาคำ หมู่ 3 - ทล. 2178 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 68 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านคำเจริญ - ถนน รพช. หมู่ 17 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านคำปลากั้ง หมู่ 10 - ถนน รพช. ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 64 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. จากทางหลวงถึงทิศเหนือบ้านนายทร พูคำเรือง หมู่ 14 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 53 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโนนสูง หมู่ 12 - บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผำ หมู่ 4 - บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ 1 - บ้านคำเจริญ หมู่ 17 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองจำนัก (ซอยศาลากลางบ้าน) หมู่ 6 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวจราจรลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ 1 - บ้านคำเจริญ หมู่ 17 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 50 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงถึงทิศเหนือบ้านนายทร พูคำเรือง หมู่ 14 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 46 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำปลากั้ง หมู่ 10 - ถนน รพช. ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 42 ครั้ง))