นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 15/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 110239
Page Views 151675
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 ( (15 ม.ค. 61 | อ่าน 6 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านแกนาคำ หมู่ 3 - ทล. 2178 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านคำเจริญ - ถนน รพช. หมู่ 17 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านคำปลากั้ง หมู่ 10 - ถนน รพช. ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. จากทางหลวงถึงทิศเหนือบ้านนายทร พูคำเรือง หมู่ 14 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านโนนสูง หมู่ 12 - บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผำ หมู่ 4 - บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวจราจรถนนลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ 1 - บ้านคำเจริญ หมู่ 17 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง คสล. บ้านหนองจำนัก (ซอยศาลากลางบ้าน) หมู่ 6 ( (12 ม.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนปรับเกรดผิวจราจรลูกรังสายบ้านโคกก่อง หมู่ 1 - บ้านคำเจริญ หมู่ 17 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 14 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงถึงทิศเหนือบ้านนายทร พูคำเรือง หมู่ 14 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 10 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำปลากั้ง หมู่ 10 - ถนน รพช. ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำเจริญ - ถนน รพช. หมู่ 17 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแกนาคำ หมู่ 3 - ทล. 2178 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 9 ครั้ง))
ราคาโครงก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจำนัก (ซอยศาลกลางบ้าน) หมู่ 6 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผำ หมู่ 4 - บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง ม.12 - บ้านศรีอุดม ม.16 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 7 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 ( (07 ธ.ค. 60 | อ่าน 16 ครั้ง))
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (09 ต.ค. 60 | อ่าน 31 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ( (05 ต.ค. 60 | อ่าน 23 ครั้ง))