นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 145929
Page Views 223239
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวงถึงทิศเหนือบ้านนายทร พูคำเรือง หมู่ 14 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 65 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำปลากั้ง หมู่ 10 - ถนน รพช. ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำเจริญ - ถนน รพช. หมู่ 17 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 55 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแกนาคำ หมู่ 3 - ทล. 2178 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 58 ครั้ง))
ราคาโครงก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองจำนัก (ซอยศาลกลางบ้าน) หมู่ 6 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 56 ครั้ง))
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านผำ หมู่ 4 - บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 57 ครั้ง))
ราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสูง ม.12 - บ้านศรีอุดม ม.16 ( (09 ม.ค. 61 | อ่าน 45 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2560 ( (07 ธ.ค. 60 | อ่าน 67 ครั้ง))
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( (09 ต.ค. 60 | อ่าน 80 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 ( (05 ต.ค. 60 | อ่าน 70 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ( (29 ก.ย. 60 | อ่าน 95 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ( (02 มิ.ย. 60 | อ่าน 97 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ( (02 พ.ค. 60 | อ่าน 97 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยผับ บ้านผำ หมู่ 4 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 90 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมทำนบดินกั้นลำห้วยนกหอ บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 102 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นร่องแรด บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นร่องโสกอีก้อม บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 123 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 – บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 98 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยผับ บ้านผำ หมู่ 4 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 93 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 - บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 101 ครั้ง))