นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 15/01/2018
สถิติผู้เข้าชม 110228
Page Views 151661
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ( (29 ก.ย. 60 | อ่าน 26 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ( (02 มิ.ย. 60 | อ่าน 44 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2560 ( (02 พ.ค. 60 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยผับ บ้านผำ หมู่ 4 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 38 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมทำนบดินกั้นลำห้วยนกหอ บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นร่องแรด บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 40 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นร่องโสกอีก้อม บ้านโคกก่อง หมู่ 1 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 – บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ( (21 เม.ย. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นลำห้วยผับ บ้านผำ หมู่ 4 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้าง โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 7 - บ้านหนองจำนัก หมู่ 6 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 55 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการปรับปรุงทำนบดินกั้นร่องแรด บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการก่อสร้างทำนบดินกั้นร่องโสกอีก้อม บ้านโคกก่อง หมู่ที่ 1 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา โครงการซ่อมแซมทำนบดินกั้นลำห้วยนกหอ บ้านศรีอุดม หมู่ 16 ( (18 เม.ย. 60 | อ่าน 47 ครั้ง))
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2560 ( (07 เม.ย. 60 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการขุดลอกร่องโจด พร้อมทำนบกั้นน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ( (28 มี.ค. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการขุดลอกสระหนองขาม บ้านดอนพิกุล หมู่ที่ 11 ( (28 มี.ค. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกก่อง ( (28 มี.ค. 60 | อ่าน 44 ครั้ง))
ประกาศผลการเสนอราคา โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพิกุลโนนสว่าง ( (28 มี.ค. 60 | อ่าน 36 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้าง โครงการขุดลอกร่องโจด พร้อมทำนบกั้นน้ำ บ้านคูขาด หมู่ที่ 8 ( (17 มี.ค. 60 | อ่าน 50 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจ้าง โครงการต่อเติมห้องครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพิกุลโนนสว่าง ( (17 มี.ค. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))