นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 146114
Page Views 223545
 
สมาชิกสภา

นายธงชัย แพงพรมมา
ประธานสภา อบต.

นายภัคธร อาริภู
รองประธานสภาฯ

นายสุดใจ ทาประจิต
ปลัดอบต./เลขานุการสภาฯ

นายสุข ดาลุน
ส.อบต.ม.1

นายบุญสี จันทร์ไตร
ส.อบต.ม.1

นายนิกรณ์ วงค์ศรี
ส.อบต.ม.2

นายอิทธิพล บัวงาม
ส.อบต.ม.2

นายบุญชู นิพขันธ์
ส.อบต.ม.3

นายสนิท ทองจันดี
ส.อบต.ม.3

นายจันทร์ วารินทร์
ส.อบต.ม.4

นายสำรอง ชานิตย์
ส.อบต.ม.4

นายทองคำ ชานิตย์
ส.อบต.ม.5

นางสำเนียง วงษาบุตร
ส.อบต.ม.5

นายบู้โซโลน จันทร์ดาบุตร
ส.อบต.ม.6

นายคำ นาคำนวน
ส.อบต.ม.6

นางขวัญจิรา วรรณประภา
ส.อบต.ม.7

นายอัษฎากรณ์ บุญเสริฐ
ส.อบต.ม.7

นายกมลสุข ยาเลิศ
ส.อบต.ม.8

นายสำเนา ถาวรวงษ์
ส.อบต.ม.9

นายธนวัฒน์ สายบัว
ส.อบต.ม.9

นายพรมมา บุญจันทร์
ส.อบต.ม.10

นางเกษร หอมหวล
ส.อบต.ม.10

นายจันลา หล้าสิงห์
ส.อบต.ม.11

นายสุเทพ มะรีจันทร์
ส.อบต.ม.12

นายธีรยุทธ ทองเหลือง
ส.อบต.ม.12

นายฉลาด สิงหาสิน
ส.อบต.ม.13

นายบุญมา โพทวี
ส.อบต.ม.13

นายสมร ด้วงคำสอน
ส.อบต.ม.14

นายสวรรค์ แสงสุข
ส.อบต.ม.14

นายหนูสิน รากแก่น
ส.อบต.ม.15

นายณัฐพงศ์ กระวานธง
ส.อบต.ม.15

นายลุน มูละชาติ
ส.อบต.ม.16

นายคำ ศาลาแก้ว
ส.อบต.ม.16

นายสมพงษ์ แก้วเคนมา
ส.อบต.ม.17