นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 07/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 137302
Page Views 206336
 
สำนักงานปลัด

นายสุดใจ ทาประจิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางชไมพร กาวัลย์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

นายประหยัด มนเทียนอาจ
นักพัฒนาชุมชน

นางสาวอรุณี โพธารินทร์
บุคลากร

นางชญานี บุคจำปา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นายเกียรติศักดิ์ แสนทวีสุข
เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ

นางเบ็ญจวรรณ จันทฤดี
นักวิชาการประชาสัมพันธ์

นายอนุศาสตร์ บัวทุม
ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

นางสาววราภรณ์ พิลารัตน์
ผช.นักพัฒนาชุมชน

สอ.หญิงวิลาศิณี อารีกุล
ผช.เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุภัสสร วงศ์ศรี
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายสุทธิชัย ศาลาแก้ว
ผช.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายสนธยา ผลชะอุ่ม
คนงานทั่วไป

นายลอน ศรีวงษา
นักการภารโรง