นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 19/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 146166
Page Views 223606
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัษฎาภรณ์ อุดมดี
ผู้อวยการกองการศึกษาฯ

นางจุฬาลักษณ์ อุดม
นักวิชาการศึกษา

นางสาวนะเรตน์ จันทะโสม
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางสายใจ จันทร์เพ็ญ
ครู

นางสุทัตตา วิชัยแสง
ครู

นางวันวิสา สิมาวัน
ครู

นางสาวอรวรรณ ส่งเสริม
ครู

นางกุลจิรา เที่ยงดี
ครู

นางณัฐปภัสร์ ดวงแก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก นาเรือง

นางสาวสุปราณี ศรีแสด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก นาเรือง

นางสาวมุจรินทร์ สุทธาคง
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก

นางสาวปริญา สัจจะวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางบุญเพ็ง ศรีวงษา
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ศพด.นาเรือง)

นางอัญชลี ชานิตย์
จ้างเหมาบริการแม่บ้าน (ศพด.โคกก่อง)