นายเหล็ก ดาทะวี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/02/2014
ปรับปรุง 07/08/2018
สถิติผู้เข้าชม 137303
Page Views 206337
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรัษฎาภรณ์ อุดมดี
ผู้อวยการกองการศึกษาฯ


นักวิชาการศึกษา

นางสาวนะเรตน์ จันทะโสม
ผช.นักวิชาการศึกษา

นางสายใจ จันทร์เพ็ญ
ครูผู้ดูแลเด็ก โคกก่อง

นางสุทัตตา วิชัยแสง
ครูผู้ดูแลเด็ก โคกก่อง

นางวันวิสา สิมาวัน
ครูผู้ดูแลเด็ก โคกก่อง

นางสาวอรวรรณ ส่งเสริม
ครูผู้ดูแลเด็ก นาเรือง

นางกุลจิรา เที่ยงดี
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก โคกก่อง

นางณัฐปภัสร์ ดวงแก้ว
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก นาเรือง

นางสาวสุปราณี ศรีแสด
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก นาเรือง

นางสาวมุจรินทร์ สุทธาคง
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านดูแลเด็ก)

นางสาวปริญา สัจจะวิสัย
ผู้ดูแลเด็ก

นางบุญเพ็ง ศรีวงษา
แม่บ้าน (ศพด.นาเรือง)

นางอัญชลี ชานิตย์
แม่บ่าน (ศพด.โคกก่อง)